RUT-avdrag

De allra flesta trädtjänster som utförs på en trädgård klassificeras som en RUT-tjänst, vilket innebär att det finns möjlighet till skatteavdrag för hushållsnära tjänst. Därmed kan 50% direktavdrag göras på fakturan för dessa tjänster, förutsatt att du är minst 18 år och är bosatt eller betalar skatt i Sverige.

Rutiner för RUT-avdrag

1. Arbetet utförs

2. Vi efterfrågar uppgifter om Namn, Adress samt Personnummer 

3. Vi skickar en faktura till dig där avdraget redan är reglerat

4. När fakturan är betald registrerar vi avdraget hos skatteverket

Rent praktiskt är det väldigt enkelt för dig som kund. Du behöver inte registrera något hos skatteverket och du behöver heller inte ligga ute med några pengar. Det enda du behöver göra är att uppge Namn, Adress samt Personnummer.

Vill du läsa mer om RUT-avdrag finns utförlig information hos skatteverket.