Stubbfräsning

Det finns många skäl att vilja bli av med en stubbe. Underlätta för robotgräsklipparen, möjliggöra byggnation eller av rent estetiska skäl. Vi fräser bort stubbar och rötter i alla storlekar, och fräser även bort häckar och buskage.

Ytlig stubbfräsning

I de fall där hålet skall fyllas igen med jord för att plantera gräsmatta brukar vi fräsa ca 10 – 20 centimeter under marknivå. Utöver stubben fräser vi tillräckligt med rotsystem så att du ska kunna få en jämn och fin gräsmatta efteråt.

Djup stubbfräsning

Ska det återplanteras nya träd eller buskar på hela eller delar av det frästa området behöver stubbarna fräsas djupare än normalt. Detta för att nya rotsystem skall kunna utvecklas på samma plats. Samtidigt luckras jorden upp så att återplantering underlättas.

Även inför byggnation t ex vid altanbyggen eller markanläggning t ex en grusgång kan det vara nödvändigt att fräsa djupare.

Tips! Vid stubbfräsning blir det väldigt mycket spån och flis och vi rekommenderar att all spån ska avlägsnas innan jord läggs ut inför en plantering. Detta för att undvika en försurningsprocess som uppstår när spånen förmultnar, vilket hämmar tillväxt. Spånen är ett utmärkt material att använda för täckodling och liknande. Lägger du dem i komposten får du härlig mull med tiden.


För information om var vi jobbar klicka här.


Vad kostar stubbfräsning?

Pris stubbfräsning?

Vi brukar i normalfallet kunna ge ett grovt riktpris eller kostnadsförslag direkt vid en förfrågan om stubbfräsning. Ett definitivt pris kan dock endast lämnas när vi har sett jobbet på plats. Generellt bygger vår prissättning på fler faktorer. Antalet stubbar, stubbarnas diameter och hur mycket av rotsystemet som behöver fräsas är faktorer som påverkar priset. Stubbarnas skick samt hur djupt de behöver fräsas kan också inverka på priset då det påverkar hur lång tid det tar att fräsa.

Kontakta oss så får ni ett pris för er stubbfräsning.

RUT 50%

50% direktavdrag på faktura för privatpersoner

Kostnadsfria offerter

Våra offerter kostar dig inget och du förbinder dig aldrig till något

F-skatt

Vi innehar F-skatt, ansvarsförsäkring samt relevant utbildning